Hlavní menu
Kategorie - Obchody
Kategorie - Služby
Statistiky katalogu
TOPlist

Valid HTML 4.01 Transitional
Imunit Hlíva ústřičná 150 tob. + 60 tob. ZDARMA
Energy Barley - Mladý ječmen 100g
Ratanový nábytek
Led žárovky
RC modely
odd Zde se nacházíte:
Homepage > Zajímavé články > Setkání nejsou náhodná

Setkání nejsou náhodná

Datum vložení článku: 13.08. 2006

Zajisté si mnozí z Vás mnohokrát kladli a možná ještě kladete otázku, proč a za jakým účelem jste se s tím kterým člověkem setkali a jaký vztah z tohoto vznikl či mohl vzniknout. Na mysl Vám vyvstane otázka, jsou tato setkání náhodná? Žádná setkání nejsou náhodná.

Pojem setkání ale musíme také chápat v širším měřítku. Nejsou to pouze setkání s kolegy v práci, přáteli, jakákoliv setkání z Vašeho hlediska pro Vás náhodná, ale také setkání a vztahy v rámci rodinných svazků. Vše toto se děje výlučně a jen pro Vás, potažmo působením skrze Vás pro osoby okolo Vás.

Pro toto vše jsme se rozhodli a naplánovali ještě před tím, než jsme přišli na tento svět. S kým se setkáme, co si s ním máme vyjasnit či ujasnit, jaká bude naše rodina, okolí, kam půjdeme dál. Zajisté znáte případy, kdy někdo někoho bije a ten bitý se od něho nemůže odpoutat, odejít, ačkoliv mu to všichni z okolí říkají, doporučují, nutí. Ani ten co bije a ten co rány přijímá nevědí, proč tomu tak je.

Možná že kdysi v minulosti, v jejich minulých životech tomu mohlo být právě naopak. Ten co je nyní bitý bil a ten co bije nyní byl bit. Role se obrátily. Karma postoupila. Použil jsem tohoto příměru úmyslně, aby co nejjednodušeji demonstroval sílu a důvody různých vztahů a setkání, byť z našeho hlediska náhodných a kolikrát pro nás nesmyslných.

Setkáváme se s různými lidmi včetně členů našich rodin a našeho bezprostředního okolí proto, aby jsme především sobě a případně skrze nás jiným smazali staré dluhy, nevyřízené účty a vše, co jsme doslova napáchali tomu kterému v našich minulých životech. Z toho důvodu jsme si před příchodem na Zemi vybrali rodinu, přátele, okolí a prostředí do kterého jsme se narodili a ve kterém žijeme.

Z našeho hlediska dlouhodobé či krátkodobé konflikty či jinak krizové situace s kýmkoliv nám v podstatě signalizují, že s tím kterým stále ještě nemáme vyřešen nějaký vztah či situaci. Že právě skrze toto nám má dojít, že jsme druhé straně nějak ublížili, poškodili ji, podvedli či nějak jinak se k ní zachovali. Nyní je čas na vyřízení účtů, čas odpuštění. Není zde rozhodující, zda-li se jedná o rodinu či jiné okolí. Možná že někteří z Vás se snažili před vyřešením takovéto situace či vztahu uniknout, utéci, ale nic naplat, stejně Vás tato situace (možná že trochu pozměněná) v budoucnu opět dohonila a potkala a opět různým způsobem donutila věci řešit, dát do pohybu. Mít čistý štít.

Jako první jsou zde různé vztahy v rodině. Tam se klubko začíná rozmotávat jako první. Zde jsou lidé, se kterými si máme hodně co vyjasnit, urovnat a odpustit. Oni nám v podstatě skrze sebe nastavují zrcadlo našeho Já. Náš odraz skrze ně, nám dovoluje vnímat sebe sama. Skrze jejich chyby, slabosti či jiné věci si uvědomujeme naše vlastní chyby a nedostatky a uvědoměním si jich můžeme začít s jejich odstraňováním nebo pomalým odvykáním. Zde je začátek naší cesty.

Po tom, co jsme si odrazem sebe sama v zrcadle našeho okolí uvědomili naše vlastní chyby a nedostatky a podařilo se nám je byť i z části napravit, začínáme si pomalu uvědomovat, že ti druzí okolo nás nemusí mít to štěstí a celý tento proces si uvědomit. Začínáme pomalu přicházet na to, že naše okolí kolikrát ani neví co dělá a proč to dělá. Samozřejmě že pro tu kterou činnost mají své rozumové vysvětlení, ale v hloubi duše kolikrát nevědí, proč tomu ve skutečnosti tak je, proč kolikrát dělají něco, co se jim v podvědomí příčí. Nevidí odraz sebe sama ve Vás. V jistém slova smyslu jsou slepí.

Vám nyní začíná těžké období Vašeho života. Začínáte si uvědomovat a pomalu vědět, proč ten který se tak chová, co je toho příčinou a klubko vztahů, z počátku rodinných posléze dalších, se začíná bolestně, pomalu, ale jistě rozmotávat. Začínáte a kolikrát tomu tak je, že aniž by jste chtěli, pomalu chápat co si má kdo s kým vyjasnit a co je za tím. Skrze toto, si uvědomujete sebe sama, svoje Já a vše co k Vám patří i nepatří. Někdy je to o to bolestnější, pokud se toto začíná dít ve Vaší rodině. Ale zase na druhou stranu je to prostředí pro Vás důvěrně známé a tudíž máte ulehčen úkol pro rozmotání našeho klubka.

Co ovšem ale toto vše pro Vás znamená? Co se to s Vámi děje? Pomalu ale jistě si začínáte uvědomovat že zde není pouze materiální stránka, ale že je něco mezi nebem a Zemí. Začíná se Vám otevírat Vaše vnitřní vnímání, cit, intuice. Začíná se Vám otevírat senzibilita. Jste citlivější, vnímáte věci kolem Vás jinak, než jste byli zvyklí před tím. Začínáte si všímat jemných energií, částeček a vlivu které před tím zůstaly Vašemu zraku a vnímání schovaní. Ne že by tu nebyly před tím, ale Vy jste je nevnímali. Měli jste příliš hrubé vibrace než aby jste je mohli vnímat. Nyní se Vaše vibrace stávají jemnějšími a tudíž můžete vnímat jemnější věci kolem Vás. Svět se stává krásnějším, barevnějším.

Od těchto začátků, pokud vydržíte, je již jen krůček k duchovní cestě, ale to je již jiná kapitola.

Autor: druid (Libor Domas)
Zdroj: http://www.nakrizovatce.cz

 

 

2004 - 2016 | Katalog internetových obchodů a služeb s obrázky | E-shopy

www.ee-shops.cz

optimalizace PageRank.cz

Obchod s teploměry, barometry, meteostanicemi:

Meteoshop.cz - teploměry, vlhkoměry, barometry, meteostanice
Meteoshop.cz - teploměry, vlhkoměry, barometry, meteostanice